Welcome to Adobe GoLive 6
Zasady działania.

Głównym celem działania Biura Porad i Informacji Obywatelskiej jest ułatwienie dostępu do bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej mieszkańcom z terenu Powiatu Polickiego będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Działalność biura polega na:

 • informowaniu klientów o ich prawach i uprawnieniach,
 • wskazywaniu możliwych rozwiązań problemu,
 • wspieraniu klientów w samodzielnym podejmowaniu decyzji,
 • dostarczaniu niezbędnego minimum wiedzy potrzebnej do samodzielnego rozwiązania własnej sprawy.

Zasady pracy biura.

 • Bezpłatność. Świadczone przez biuro porady i udzielane informacje są całkowicie bezpłatne.
 • Bezstronność. Doradca udzielając porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia klienta i jego działań, nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu.
 • Otwartość dla wszystkich. Każda osoba (mieszkaniec z terenu Powiatu Polickiego) może być klientem biura.
 • Poufność. Biuro zapewnia zachowanie tajemnicy samego faktu pobytu klienta oraz wszystkich powierzonych przez klienta informacji. Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem.
 • Niezależność. Biuro udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta, nie zaś interesem kogokolwiek innego.
 • Aktualność i rzetelność informacji. Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.
 • Samodzielność klienta. Doradca nie podejmuje decyzji za klienta. To klient sam dokonuje wyboru.
Welcome to Adobe GoLive 6