Welcome to Adobe GoLive 6
Warsztaty aktywności twórczej. Nauka kroju, szycia i robótek ręcznych.
W ramach projektu pt. ,"Jarmark Augustiański 2008" odbyły się warsztaty kroju, szycia i robótek ręcznych dla kobiet z terenu Powiatu Polickiego. W trakcie warsztatów uczestniczki z terenu Powiatu Polickiego przygotowywały stroje, aby wziąć udział w konkursie na najciekawszy strój historyczny. podczas Jarmarku Augustiańskiego 30 sierpnia 2008 r. w ruinach Klasztoru Augustianów w Jasienicy.

Więcej ...

Szkolenie "Nowoczesny sposób budowania programów społecznych organizacji pozarzadowych i wspólpracy z biznesem".
Zapraszamy 4 października 2008 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 września!

Więcej ...

Szkolenie "Tworzenie strategii fundraisingowej przez organizację pozarządową".
Zapraszamy 8 listopada 2008 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 września!

Więcej ...

Warsztaty "Mój pomysł = Mój projekt".
Zapraszamy 11 i 25 października 2008 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 września!

Więcej ...

Porady dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Polickiego
W ramach "Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych" stowarzyszenia i fundacje mogą korzystać z porad doradców i konsultantów.

Więcej ...

Promocja organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Polickiego
Jeśli prowadzisz stowarzyszenie lub fundację i chcesz skorzystać z różnych form bezpłatnej promocji własnej organizacji weź udział w szkoleniach i wypełnij zgłoszenie konkursowe. W ramach ,,Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych? stowarzyszenia i fundacje mogą skorzystać z różnych form bezpłatnej promocji. Zainteresowanej organizacji możemy opracować logo, wydać ulotkę lub uruchomić stronę www. Z uwagi na to, że każda z form promocji jest usługą o znacznej wartości traktujemy ją jako nagrodę dla organizacji aktywnie uczestniczących w szkoleniach i warsztatach PIOP 2008.

Więcej ...

Wełna ożywiona ciepłem rąk - warsztaty filcowania
W ramach projektu pt. ,,Jarmark Augustiański 2008" odbyły się warsztaty filcowania, w trakcie których uczestniczki z terenu Powiatu Polickiego odkryły mało rozpowszechnione w Polsce sposoby wykorzystania filcu. Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane podczas Jarmarku Augustiańskiego. Zapraszamy 30 sierpnia - ruiny Klasztoru Augustianów w Jasienicy.

Więcej ...

Jesteśmy, działamy!
17 maja 2008 r. odbył się organizowany po raz trzeci przez Gminę Police ,"Piknik Organizacji Pozarządowych", którego celem jest promowanie działalności polickich stowarzyszeń i fundacji oraz pokazanie mieszkańcom jak ważną rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego spełnia III sektor.

Więcej ...

Powiatowy Program Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego - 2008 rok.
Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" od kwietnia 2008 roku rozpoczyna realizację Powiatowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego" i wdraża projekt pt. "Biuro Porad i Informacji Obywatelskiej". Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej mieszkańcom z terenu Powiatu Polickiego będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Więcej ...

Laureaci konkursu "Pomaganie Wzmacnia"
6 grudnia w Policach odbył się finał konkursu pt. "Pomaganie wzmacnia". Celem konkursu była promocja społecznego zaangażowania organizacji pozarządowych, wolontariuszy i firm włączających się we wspólne działania na rzecz polickiego środowiska lokalnego.

Więcej ...

<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 nastepna strona >>

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6