Welcome to Adobe GoLive 6
AKADEMIA KONSUMENCKA

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W sierpniu br. Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" otrzymała decyzję od Ministerstwa Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego) o przyjęciu do współfinansowania naszego projektu pt. "AKADEMIA KONSUMENCKA". Tym samym na przełomie sierpnia i września rozpoczęliśmy realizację zaplanowanych działań.

Projekt kierowany jest do uczniów kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjanych a także sprzedawców i konsumentów z terenu Powiatu Polickiego.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości i wyrabianie dobrych nawyków u młodych ludzi (też konsumentów) poprzez przygotowanie części edukacyjnej właśnie dla uczniów. Starsi konsumenci oczekują pomocy w konkretnych przypadkach, którą będą mogli znaleźć w biurze porad, funkcjonującym głównie w godzinach popołudniowych. Biuro wypełniłoby swego rodzaju lukę na polickim rynku poradniczym. Zostanie także nawiązana współpraca z przedsiębiorcami. Trafią do nich materiały informacyjne, które powstaną podczas realizacji projektu. Zostaną także zaproszeni na spotkania informacyjne prowadzone przez zaproszonych prelegentów.

W trakcie realizacji projektu powstanie Biuro Porad w ramach, którego stowarzyszenie zajmie się:

  • prowadzeniem ciągłych usług informacyjno - doradczych dla mieszkańców Powiatu Polickiego,
  • udzielaniem porad bezpośrednich w siedzibie stowarzyszenia,
  • utworzeniem kącika porad internetowych "e-konsument",
  • organizacją spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców i lokalnych kupców.

Uruchomimy Małą Akademię Konsumencką w szkole w ramach, której:

  • poprowadzimy warsztaty edukacyjne w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach (program warsztatów obejmuje część interdyscyplinarną i edukacyjną),
  • przeprowadzimy konkurs konsumencki wśród uczniów (produkt przyjazny uczniowi - jak i gdzie kupują młodzi ludzie, na co zwracają uwagę przy zakupie - kolaż słowno - plastyczny z wykorzystaniem opakowań, etykiet, informacji kierowanych do klienta przez producenta).

Podsumujemy naszą pracę poprzez Seminarium Akademickie w ramach, którego nastąpi:

  • rozstrzygnięcie i ocena konkursu konsumenckiego wśród uczniów,
  • udostępnienie opracowanych materiałów konsumentom i przedsiębiorcom,
  • przygotowanie pilotażowego programu konsumenckiego w TV KAB POLICE.

Projekt realizowany jest we współpracy i w ramach Umowy partnerskiej z Zespołem Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

2005-11-29

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6