Welcome to Adobe GoLive 6
Porozumienie na rzecz współpracy polickich organizacji pozarządowych

Stowarzyszenia działające na rzecz polickiej społeczności: Centrum Animacji Społecznej, Klub Kajakowy "Alchemik" Police, Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne "Krzywy Teatr", Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS", Polickie Towarzystwo Strzeleckie "Grajcar", Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach, Stowarzyszenie Ekologiczne "Łarpia" oraz Związek Harcerstwa Polskiego Okręg Północno-Zachodni, podpisały porozumienie na rzecz współpracy polickich organizacji pozarządowych.

Przedstawiciele polickich stowarzyszeń zgodnie uznali, że istnieje potrzeba takiej współpracy. Za cel postawiono sobie m.in. promowanie udziału organizacji pozarządowych z terenu powiatu polickiego w budowie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie społecznej aktywności osób zamieszkałych na terenie powiatu polickiego, popieranie inicjatyw społecznych i obywatelskich, koordynację i wspieranie wspólnych działań i inicjatyw. Stowarzyszenia zamierzają podejmować m.in. działania na rzecz tworzenia wspólnych projektów. Policka Inicjatywa Społeczna na bazie porozumienia i przy akceptacji sygnatariuszy porozumienia złożyła do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wniosek o dotację na realizację projektu pn. Policki inkubator organizacji pozarządowych.

2006-07-31

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6