Welcome to Adobe GoLive 6
Wygrana w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Polityki Społecznej

W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Policka Inicjatywa Społeczna IMPULS otrzymała dotacje na realizację dwóch projektów: Apetyt na sztukę i Policki Inkubator Organizacji Pozarządowych.

Apetyt na sztukę

Projekt polega na rewitalizacji kulturalnej miejsca zapomnianego, opuszczonego i zupełnie wyłączonego z życia kulturalnego Gminy Police - Jasienicy. Poprzez cykl powiązanych działań artystycznych uczestnicy projektu będą w sposób symboliczny zmieniać swoje podejście do sztuki. Spojrzą z zupełnie innej perspektywy na to, co wydaje się mało atrakcyjne i z pozoru dalekie od dużych wydarzeń kulturalnych.

W ramach projektu odbędą się:

 • warsztaty interpersonalne uczące i dające praktyczne wskazówki jak skutecznie zaangażować się na rzecz kulturalnego rozwoju miejsca, w którym mieszkamy,
 • warsztaty fotograficzne i poznanie sposobów zupełnie innego widzenia otaczającej rzeczywistości,
 • warsztaty decupage, które nauczą jak przywrócić blask starym przedmiotom użytkowym,
 • warsztaty "Na szkle malowane", które pokażą ile barw i światła może mieć zwykłe szkło.

Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane w "Galerii twórczego ożywienia" a dla osób odwiedzających galerię zostaną zaproponowane projekty towarzyszące:

 • humorystyczny spektakl pantomimiczno-muzyczny,
 • możliwość obserwacji tworzonej prezentacji w technice graffiti.

Podjęte działania służą wydobyciu na światło dzienne oraz pomagają w pielęgnowaniu lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców Jasienicy. Inicjatywa pobudza malutką społeczność do stworzenie rodzimego Święta Augustianów powiązanego z zachowanymi dobrami kulturalnymi.

-----------------------------------------------

Policki Inkubator Organizacji Pozarządowych

Idea utworzenia Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych powstała z początkiem 2006 roku w wyniku spotkań i rozmów 8 stowarzyszeń z terenu Gminy Police. Projekt mógł dojść do skutku dzięki dotacji pozyskanej przez Policką Inicjatywę Społeczną IMPULS ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt jest realizowany po patronatem Burmistrza Gminy Police Pana Władysława Diakuna oraz przy poparciu Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Police do skorzystania z oferty Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych.

Co to jest PIOP?

To projekt skierowany do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Police, które potrzebują wsparcia merytorycznego i technicznego. PIOP wspiera działalność organizacji poprzez:

 • informacje
 • poradnictwo
 • opiekę merytoryczną
 • szkolenia
 • wsparcie techniczne

Jak pomaga PIOP?

Inkubator, to zestaw różnorodnych usług odpowiadających na potrzeby organizacji pozarządowych:

I. DORADZTWO MERYTORYCZNE
PIOP doradza:

 • jak założyć stowarzyszenie, jak przygotować niezbędne dokumenty.

II. PROMOCJA
PIOP promuje organizacje pozarządowe poprzez:

1. Wydanie publikacji pt. "Polickie organizacje pozarządowe"

 • Zasady zaprezentowania swojej organizacji w publikacji:
  Celem wydania publikacji jest zaprezentowanie organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Gminy Police. Publikacja ma charakter okolicznościowego, eleganckiego wydawnictwa (kreda, kolor). Każda organizacja pozarządowa, która prześle materiały do zamieszczenia w publikacji otrzyma ok. 20 sztuk wydawnictwa do swojej dyspozycji. Informacje o swojej organizacji można przesłać wypełniając ankietę (pobierz).

2. Uruchomienie witryny internetowej polickich organizacji pozarządowych

III. PORADY SPECJALISTÓW
PIOP udziela porad i prowadzi indywidualne doradztwo:

 • z dziedziny prawa (dyżury prawników i radcy prawnego)
 • z dziedziny zbierania funduszy, tworzenia i rozliczania projektów, współpracy z funduszami krajowymi i europejskim (dyżury specjalistów).

IV. SZKOLENIA I WARSZTATY W ROKU 2006
PIOP organizuje szkolenia i warsztaty:

1. "Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej"
Termin i miejsce: Police, 3 i 4 listopada 2006 rok (11 godzin zajęć).
Prowadzenie: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa (www.frso.pl)
Zasady uczestnictwa: szkolenie jest bezpłatne
Szkolenie jest kierowane do osób, które w organizacji pozarządowej zajmują się finansami (skarbnik, główny księgowy). Z każdej organizacji tylko 1 osoba. Maksymalna liczba uczestników: 20 osób (liczy się kolejność zgłoszeń). Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić ZGŁOSZENIE (pobierz).

Program szkolenia:

 • Rachunkowość organizacji pozarządowej.
 • Prowadzenie finansów organizacji w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej działalności pożytku publicznego, gospodarczej.
 • Powiązania wzajemne oraz wyodrębnienie działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
 • Podstawowe problemy dot. prowadzenia działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej w organizacji pożytku publicznego oraz działających w sferze pożytku publicznego
 • Plusy i minusy uzyskania statusu pożytku publicznego.
 • Zarządzanie finansami projektu.
 • Błędy pojawiające się w momencie przyznania, realizacji i rozliczenia dotacji.

2. "Zarządzanie projektami w organizacji pozarządowej"
Termin: 24 i 25 listopada 2006 r. (11 godzin zajęć)
Prowadzenie: Anna Łączkowska, certyfikowany trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, od roku 2002 - łącznik ds. funduszy europejskich w województwie zachodniopomorskim i konsultant ds. funduszy strukturalnych UE dla organizacji pozarządowych.

Zasady uczestnictwa: warsztaty są bezpłatne.
Warsztaty kierowane są do osób, które nie mają doświadczenia w tworzeniu i realizacji projektów na rzecz swojej macierzystej organizacji pozarządowej. Z każdej organizacji w warsztatach udział może wziąć tylko 1 osoba. Maksymalna liczba uczestników: 20 osób (liczy się kolejność zgłoszeń). Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić ZGŁOSZENIE (pobierz).

Program warsztatów:

Dzień pierwszy:

 • Definicja projektu. Jak stworzyć zespół odpowiedzialny za projekt? Cykl życia projektu Etapy przygotowania projektu. Opis problemu - drzewo problemów. Drzewo celów. Formułowanie celów ogólnych i bezpośrednich projektu.
  Dzień drugi:
 • Formułowanie rezultatów i dobór wskaźników osiągnięcia rezultatów. Charakterystyka grup docelowych. Przygotowywanie harmonogramu projektu. Przygotowywanie monitoringu i ewaluacji. Perspektywy kontynuacji projektu. Budżet projektu. Najczęściej popełniane błędy. Zarządzanie projektem.

Komu pomaga PIOP?
Z pomocy mogą skorzystać:

 • stowarzyszenia i fundacje,
 • organizacje będące w trakcie rejestracji,
 • grupy nieformalne
  z terenu Gminy Police.

Jak można skorzystać z oferty PIOP?
Policki Inkubator Organizacji Pozarządowych prowadzi Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS"
Siedziba: ul. Grunwaldzka 15 (I p), 72-010 Police
tel/fax: 091 312 33 37
e-mail: impuls@police.pl
www.impuls.police.pl

Koordynator projektu: Anna Wdowiak, e-mail: oneania@interia.pl (wszystkie szczegółowe informacje, zapytania, zgłoszenia).

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do współpracy!

2006-08-15

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6