Welcome to Adobe GoLive 6
Zarządzanie projektami w organizacji pozarządowej

W dniach 24 i 25 listopada 2006 roku odbyły się warsztaty z zakresu zarządzania projektami w organizacji pozarządowej, w których uczestniczyli przedstawicieli stowarzyszeń z terenu Gminy Police.


Program warsztatów.

  • Definicja projektu. Jak stworzyć zespół odpowiedzialny za projekt? Cykl życia projektu Etapy przygotowania projektu. Opis problemu - drzewo problemów. Drzewo celów. Formułowanie celów ogólnych i bezpośrednich projektu.
  • Formułowanie rezultatów i dobór wskaźników osiągnięcia rezultatów. Charakterystyka grup docelowych. Przygotowywanie harmonogramu projektu. Przygotowywanie monitoringu i ewaluacji. Perspektywy kontynuacji projektu. Budżet projektu. Najczęściej popełniane błędy. Zarządzanie projektem.

Prowadzenie: Anna Łączkowska, certyfikowany trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu pt. "Policki Inkubator Organizacji Pozarządowych" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

2007-01-18

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6