Welcome to Adobe GoLive 6
Twórcze ożywienie klasztoru w Jasienicy

W dniu 26 stycznia 2006 r. odbyło się zorganizowane przez stowarzyszenie Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" spotkanie poświęcone sprawie klasztoru w Jasienicy. W sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach spotkali się przedstawiciele gminy Police, animatorzy kultury, mieszkańcy Jasienicy oraz osoby, którym leży na sercu los jasienickiego zabytku.

Celem spotkania było zainicjowanie działań na rzecz rewaloryzacji jasienickiego zabytku oraz jego twórczego ożywienia. Przed przystąpieniem do dyskusji goście mogli obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą niektórych działań podejmowanych przez stowarzyszenie "Impuls" w ramach projektu pt. "Apetyt na sztukę", którego celem było m.in. zwrócenie uwagi na niszczejące ruiny klasztoru. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć m.in. fotografie z plenerów fotograficznych zorganizowanych w ruinach oraz prace w technice decoupage, w tym ozdobione wydrukami z dawnych polickich pocztówek. Oprawa spotkania (płonące świece, rzeźby Jana Zięciaka, fotografie z plenerów, prace decoupage) miała posłużyć stworzeniu specjalnego klimatu, atmosfery sprzyjającej twórczej dyskusji. Po prezentacji fotografii plenerowych Jacek Sarkowski przedstawił krótki rys historyczny. Podczas spotkania Róża Kłys, sekretarz gminy, zapewniła, że w maju gmina przystąpi do prac porządkujących teren klasztoru. Wszyscy byli zgodni co do tego, że klasztor oraz teren przyległy to odpowiednie miejsce do prowadzenia interesujących form kulturalnych. Konieczne są jednak działania zapobiegające dalszej dewastacji zabytku. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej i podjęcie współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu ratowania niszczejącego obiektu.

Mówiono o tym , co można zrobić w najbliższym czasie, jakie działania można podjąć. Padły pewne deklaracje. Niemalże każdy uczestnik zadeklarował swoją pomoc, oczywiście na miarę swoich możliwości. Dyskutowano również na temat święta augustianów, pojawiło się wiele pomysłów dotyczących jarmarku augustiańskiego, który można byłoby organizować pod koniec sierpnia (28 sierpnia przypada dzień Św. Augustyna). Taki jarmark byłby niewątpliwą atrakcją dla mieszkańców nie tylko Jasienicy. Zgodnie stwierdzono, że jarmark powinien mieć odpowiedni klimat, powinien skupiać artystów, hobbystów, a całości powinna towarzyszyć odpowiednia oprawa współgrająca z tym miejscem.

To spotkanie z pewnością nie było ostatnim spotkaniem poświęconym tej sprawie. O dalszych losach ruin będziemy na bieżąco informować.

2007-01-27

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6