Welcome to Adobe GoLive 6
Policki Inkubator Organizacji Pozarządowych - kontynuacja

Mimo bardzo dużej konkurencji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - 2 305 wniosków ocenionych pozytywnie - wniosek Polickiej Inicjatywy Społecznej ,,IMPULS" został bardzo dobrze oceniony i znalazł się na 50 miejscu listy rankingowej. Tym samym od września 2007 r. będą prowadzone liczne działania na rzecz rozwoju potencjału polickich organizacji pozarządowych.

W drugiej edycji projektu realizowanego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich organizacje pozarządowe mogą liczyć na nasze wsparcie w zakresie:

1. poradniczo - szkoleniowym:

  • Poradnictwo prawne (w tym dyżury radcy prawnego) w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji.
  • Doradztwo podatkowo - rachunkow. Indywidualne porady specjalistów od spraw rachunkowości i podatków.
  • Pozyskiwanie środków na działalność. Indywidualne poradnictwo i konsultacje z zakresu pozyskiwania środków finansowych, tworzenia i rozliczenia projektów. Przekazywanie informacji o konkursach dotacyjnych oraz funduszach strukturalnych obejmujących okres programowania 2007 - 2013.
  • Fundraising - nowoczesne sposoby pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych. 2-dniowe szkolenie, w trakcie którego uczestnicy nauczą się jak prowadzić dialog strategiczny w organizacji pozarządowej, planować działalność fundraisingową, układać relacje zarządu z osobą odpowiedzialną za zbieranie funduszy, budować trwałe relacje z darczyńcami i sponsorami. Poznają zasady etyczne obowiązujące w zarządzaniu funduszami.
  • Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej. 2-dniowe szkolenie kierowane do zarządów i osób zajmujących się finansami. Program obejmuje: Ogólne zasady zarządzania finansami w organizacji pozarządowej. Ogólne zasady rozliczeń z darczyńcami (osoby fizyczne i prawne). Ogólne zasady rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE. Konsultacje indywidualne.

2. promocyjno - informacyjnej:

  • Zaprojektowanie i wykonanie witryny internetowej dla organizacji pozarządowych, które nie posiadają własnej strony www.
  • Produkcja filmów promujących działalność organizacji pozarządowych i ich emisja w TV KAB Police.
  • ,,Społecznik Roku" - wyróżnienie osób i organizacji pozarządowych efektywnie działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Ogłoszenie nominacji i wręczenie nagród w trakcie uroczystości.

Z usług oferowanych przez PIOP mogą korzystać organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Polickiego. Wszystkie usługi są bezpłatne. Zapraszamy organizacje pozarządowe do korzystania z naszej oferty.

Pytania i uwagi można kierować do koordynatora projektu: Anna Wdowiak, e-mail: oneania@interia.pl.

Wkrótce jeszcze więcej szczegółów!

2007-09-01

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6