Welcome to Adobe GoLive 6
Organizacje pozarządowe w odcinkach

Mieszkańcy Polic i okolic już wkrótce będą mogli lepiej poznać polickie organizacje pozarządowe. W TV Police zostaną wyemitowane krótkie filmy prezentujące działalność 12 polickich stowarzyszeń. Cała produkcja filmowa jest realizowana w ramach projektu pt. "Policki Inkubator Organizacji Pozarządowych", którego jednym z etapów jest prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz sektora non-profit.

Kampania rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy to powstała pierwsza na naszym lokalnym rynku publikacja pt. "Polickie Organizacje Pozarządowe. Przewodnik", w której swoją działalność zaprezentowały 23 stowarzyszenia. Natomiast w 2007 roku prowadzona jest kampania telewizyjna pt. "Organizacje pozarządowe w odcinkach". Produkcją filmów oraz ich emisją zajmuje się TV Police. Każde stowarzyszenie, które bierze udział w projekcie samo decyduje o tym jakiego rodzaju informacje znajdą się w filmie oraz wspólnie z TV Police przygotowują materiał filmowy. Chodzi generalnie o pokazanie stowarzyszeń, które w swojej działalności zajmują się zaspokajaniem wielu potrzeb mieszkańców Polic począwszy od opieki socjalnej, edukacji, ratownictwa, kultury, sportu i turystyki. Zaprezentują się też osoby, które taką działalność prowadzą, angażując swój czas, zdolności, umiejętności i wiedzę.

Ta wieloaspektowa kampania próbuje rozwiązać problem związany z coraz mniejszym zainteresowaniem zarówno młodzieży jak i osób dorosłych we współtworzenie tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Zauważalny jest problem mówiąc wprost z ... ludźmi w organizacji pozarządowej. Trudno jest zachęcić nowych członków do zaangażowania się w pracę stowarzyszenia a nie mniej trudne jest późniejsze utrzymanie i motywowanie stałych członków stowarzyszeń do dalszych efektywnych działań. A bez ludzi - zarówno wolontariuszy jak i pracowników etatowych - nie jest możliwe prowadzenie efektywnej działalności na rzecz społeczeństwa lokalnego.

2007-09-13

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6