Welcome to Adobe GoLive 6
Pomaganie wzmacnia. Promocja społecznego zaangażowania i wolontariatu na terenie Gminy Police.

W 2007 roku po raz pierwszy na terenie Gminy Police odbędzie się akcja promująca społeczne zaangażowanie i wolontariat. Kampania realizowana pod hasłem "Pomaganie wzmacnia" ma na celu zwrócenie uwagi na osoby, instytucje, stowarzyszenia i firmy, dla których społeczne zaangażowanie jest sensem istnienia.

W naszym lokalnym środowisku są osoby, dla których idea wolontariatu jest sensem życia. Dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pomaganie innym. Niosą pomoc i aktywnie włączają się we wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów. Inicjują i promują działania w różnych dziedzinach życia społecznego. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu możemy uczestniczyć w wielu cennych przedsięwzięciach i inicjatywach. 5 grudnia 2007 roku podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariatu mamy doskonałą okazję, aby im wszystkim podziękować.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i zaproponowanie kandydatów do wyróżnienia i nagrodzenia w następujących kategoriach:

  • Wydarzenie roku (nagroda zespołowa dla organizacji pozarządowej lub instytucji),
  • Wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego (nagroda zespołowa dla firmy),
  • Przyjaciel roku (nagroda indywidualna dla wolontariusza).

Wyboru laureatów konkursu "Pomaganie wzmacnia" dokona Kapituła Konkursu. Do udziału w tym szacownym gronie chcemy zaprosić przedstawicieli środowisk organizacji pozarządowych, biznesu, mediów, partnerów i instytucji wspierających oraz darczyńców. W związku z powyższym prosimy o sugestie lub wskazanie osób, które mogłyby zostać zaproszone do grona Kapituły Konkursu.

Konkurs pt.. "Pomaganie wzmacnia" realizujemy w ramach projektu pt. "Policki Inkubator Organizacji Pozarządowych 2007". Projekt współfinansują Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Gmina Police.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu oraz pobranie formularza zgłoszeniowego z naszej strony www.impuls.police.pl. Zgłoszenia kandydatów do nagrody można przesyłać do 20 listopada 2007 roku na adres:

Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS", ul. Grunwaldzka 15, 72 - 010 Police.

Fax 091 3 123 337, e-mail: impuls@police.pl

Dodatkowe informacje: tel. (091) 3 123 337 (w każdą środę w godz. 9.00 - 14.00). Wszelkie informacje i pytania można kierować bezpośrednio na adres: Anna Wdowiak oneania@interia.pl.

Do pobrania:

2007-10-21

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6