Welcome to Adobe GoLive 6
Po szkoleniu wiemy więcej!

Kim jest fundraiser? To pośrednik dobra łączący darczyńców z potrzebującymi! Co to jest Fundraising? To proces zdobywania funduszy lub darowizn rzeczowych poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych! Takie nowoczesne metody zbierania funduszy dla organizacji pozarządowych poznali przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji z terenu Powiatu Polickiego i ze Szczecina. Szkolenie w ramach Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych odbyło się 16 i 17 listopada 2007 r. w Policach.

W trakcie szkolenia poruszono zagadnienia związane m.in. z:

  • misją i wizją organizacji,
  • zasadami planowania działalności fundraisingowej,
  • rolą wizerunku w budowie kapitału społecznego,
  • prowadzeniem kampanii społecznych i medialnych,
  • metodami finansowania organizacji: lokaty, Click & Donate, działalność gospodarcza, skarbonka, granty, SMS-y, wynajem, darowizny, kwesty, 1%, kapitał żelazny, prawa autorskie, payroll, loterie i aukcje, sądy, Direct Mailing, wydarzenia specjalne, wpłaty p/www, sponsoring.

Uczestnicy poznali także zasady etyczne, jakimi kieruje się fundraiser w swojej pracy. Jaki jest cel pracy fundraisera? Fundraiserzy pracują by wprowadzać zmiany, pomagać innym i chronić to, co wartościowe, a przez to uczynić świat lepszym. W swojej pracy uznają fundamentalne zasady i wartości, które określa Międzynarodowa Deklaracja Zasad Etycznych w Fundraisingu.

Organizator szkolenia:
Policka Inicjatywa Społeczna IMPULS

Prowadzenie szkolenia:
Robert Kawałko, IQON Consulting

Patronat:
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

Finansowanie:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Gmina Police

Wsparcie techniczne:
Powiat Policki
Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

2007-11-22

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6