Welcome to Adobe GoLive 6
Powiatowy Program Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego - 2008 rok.

Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" od kwietnia 2008 roku rozpoczyna realizację Powiatowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego" i wdraża projekt pt. "Biuro Porad i Informacji Obywatelskiej". Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej mieszkańcom z terenu Powiatu Polickiego będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Projekt realizowany jest poprzez:

  • informowanie klientów o ich prawach i uprawnieniach,
  • wskazywanie możliwych rozwiązań problemu,
  • wspieranie klientów w samodzielnym podejmowaniu decyzji,
  • dostarczenie niezbędnego minimum wiedzy potrzebnej do samodzielnego rozwiązania własnej sprawy.

Zadania Biura Porad i Informacji Obywatelskiej realizowane są w szczególności poprzez:

  • udzielanie bezpłatnych porad obywatelskich,
  • udzielanie bezpłatnej informacji obywatelskiej,
  • prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych.

W ramach projektu odbędą się cykliczne dyżury doradców i prawników (radca prawny, adwokat). Zostaną zorganizowane spotkania informacyjne i promocyjne (dystrybucja ulotek, plakatów) a także działania edukacyjne (witryna internetowa).

Finansowanie.

  • Projekt finansowany jest ze środków dotacji Powiatu Polickiego.
  • Projekt technicznie wspiera Gmina Police.
2008-04-02

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6