Welcome to Adobe GoLive 6
Porady dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Polickiego

W ramach "Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych" stowarzyszenia i fundacje mogą korzystać z porad doradców i konsultantów.

Poradnictwo prawne.

Porady przy tworzeniu fundacji / stowarzyszenia (wymogi formalne, niezbędne dokumenty i opłaty, postępowanie odwoławcze w postępowaniu rejestrowym). Wsparcie w postępowaniu sądowym w przedmiocie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (postępowanie rejestrowe i koszty). Konsultacje projektów umów (najmu, użyczenia, użytkowania, darowizny, sponsoringu, współpracy i innych). Opracowywanie szablonów dokumentów (umowy, porozumienia) a także porady prawne związane ze specyfiką działalności organizacji.

Konsultacje z zakresu pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych.

Konsultacje dotyczące nowego okresu programowania 2007 - 2013 i funduszy, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe. Zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych, zarządzania projektem oraz przygotowywania sprawozdania końcowego i wniosku o płatność.

Konsultacje rachunkowo - księgowe.

Konsultacje z zakresu rachunkowości, obsługi bankowej, rozliczeń z US i ZUS, przygotowywania sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych.

Tłumaczenia.

Tłumaczenia materiałów informacyjnych dla organizacji współpracujących lub chcących współpracować z organizacji pozarządowymi z terenu Niemiec (tłumaczenia ofert, statutów, materiałów informacyjnych do publikacji i na witryny internetowe).

ZGŁOSZENIA.

Poradnictwo prowadzone jest od października do grudnia 2008 roku w każdą środę w godz. 17.00 - 19.00 w biurze stowarzyszenia przy ul. Grunwaldzkiej 15 (I p).

Szkolenie realizowane w ramach dotacji:

  • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych 2008,
  • Miasto Police.

ORGANIZATOR. Policka Inicjatywa Społeczna IMPULS.

2008-09-14

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6