Welcome to Adobe GoLive 6
Warsztaty "Mój pomysł = Mój projekt".

Zapraszamy 11 i 25 października 2008 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 września!

UCZESTNICY. Warsztaty kierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Polickiego. Warsztaty przeznaczone są dla zespołów projektowych z dwóch organizacji. Jeden zespół może liczyć maksymalnie 4 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

CEL WARSZTATÓW: Zrozumienie zasad i pomoc przy konstrukcji projektu.

Warsztaty dla dwóch zespołów projektowych (4-osobowych), które mają pomysł i chciałby rozpocząć pracę nad własnym projektem. Efektem warsztatów będzie przygotowana przez uczestników pod kierunkiem trenera oferta na realizację zadania publicznego w ramach konkursów ogłoszonych przez Miasto Police lub Powiat Policki w 2009 roku.

PROWADZENIE. Trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie.

ZGŁOSZENIE. Aby wziąć udział w szkoleniu do 25 września 2008 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszenia >>> pobierz. - WORD - PDF

TERMIN. 11 i 25 października 2008 r. Zgłoszona organizacja zobowiązana jest do odbycia 2 spotkań warsztatowych!.

MIEJSCE: Police, ul. Grunwaldzka 15 (I p, wejście do Straży Miejskiej), siedziba Polickiej Inicjatywy Społecznej IMPULS.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: bufet kawowy, materiały szkoleniowe.

Szkolenie realizowane w ramach dotacji:

  • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych 2008,
  • Miasto Police.

ORGANIZATOR. Policka Inicjatywa Społeczna IMPULS.

2008-09-14

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6