Welcome to Adobe GoLive 6
Mój pomysł - Mój projekt.

11 października zespoły projektowe polickich organizacji pozarządowych uczyły się w jaki sposób przy pomocy powiązanych ze sobą działań zrealizować określone przedsięwzięcie a tym samym doprowadzić do rozwiązania konkretnego problemu. Czyli - jak skutecznie przejść od pomysłu do realizacji autorskiego projektu.

Warsztaty realizowane w ramach projektu "Policki Inkubator Organizacji Pozarządowych 2008" mają na celu wsparcie stowarzyszeń i fundacji z terenu Powiatu Polickiego w praktycznym poznaniu specyfiki zarządzania projektami. Przy obecnych możliwościach pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł tego rodzaju umiejętności są niezwykle cenne i niezbędne. W szczególności dla organizacji, które perspektywicznie myślą o swojej działalności poprzez wdrażanie nowatorskich przedsięwzięć z myślą o lokalnej społeczności. Do takich organizacji z pewnością zaliczyć możemy Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Wspierające Integrację Osób Zdrowych i Niepełnosprawnych "Warto być", które uczestniczyły w warsztatach.

Program warsztatów obejmował zagadnienia związane z cyklem życia i etapami życia projektu. Jak przejść od celów ogólnych do problemów oraz w jaki sposób powiązać zaplanowane działania z harmonogramem i budżetem. Czyli wszystko co stanowi o specyfice budowy projektu.

Po poznaniu zasad ogólnych zespoły projektowe pod opieką trenera warsztatów przez dwa tygodnie indywidualnie pracują nad konkretnym przedsięwzięciem, aby 25 października spotkać się ponownie i ostatecznie skonsultować opracowany projekt. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku aplikacyjnego, który stowarzyszenia będą mogły złożyć w konkursach ogłaszanych przez Powiat Policki i Miasto Police na realizację zadań publicznych w 2009 roku.

Organizator szkolenia: Policka Inicjatywa Społeczna IMPULS w ramach Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych 2008

Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Miasto Police.

2008-10-13

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6