Welcome to Adobe GoLive 6
Policki Inkubator Organizacji Pozarządowych - Oferta 2008

Oferta przygotowana przez Policką Inicjatywę Społeczną IMPULS w ramach inkubatora organizacji pozarządowych obejmuje szkolenia i warsztaty, poradnictwo prawne, konsultacje rachunkowo - podatkowe oraz konsultacje z zakresu pozyskiwania środków na działalność, tłumaczenia, promocję oraz organizację kampanii społecznej pn. " Pomaganie wzmacnia".

SZKOLENIA

Nowoczesny sposób budowania programów społecznych organizacji pozarzadowych i wspólpracy z biznesem.

ELEMENTY SZKOLENIA. Geneza kampanii społecznych. Kiedy i które techniki biznesowe pomagają w komunikacji społecznej? Przykłady kampanii polskich i zagranicznych. Zasady planowania wydarzeń, akcji i kampanii społecznych. Organizacja zespołu wykonawczego. Dobór metod komunikacji. Konstruowanie budżetu kampanii. Pozyskiwanie do współpracy partnerów: patronów, mediów i sponsorów. Zarządzanie kryzysowe, embargo i rzecznik prasowy - PR w pigułce.

TERMIN. Police, 4 października (sobota) 2008 r.

Tworzenie strategii fundraisingowej przez organizację pozarządową.

ELEMENTY SZKOLENIA. Wpływ sponsoringu na ocenę organizacji. Znajdź i przekonaj sponsora - warsztat praktyczny. Kto jest najlepszym kandydatem na sponsora, a kogo unikać? Zanim pójdziesz do sponsora - lista zadań do wykonania we własnym biurze. Jak napisać dobrą ofertę sponsorską? Prezentacja oferty sponsorskiej. Aspekty finansowe: konstruowanie budżetu, koszty promocji, podatki i koszty ukryte. Pozyskiwanie do współpracy kilku sponsorów - godzenie rozbieżnych interesów i aspekty etyczne. Sponsoring w liczbach - ile to jest warte?

TERMIN. Police, 8 listopada (sobota) 2008 r.

WARSZTATY

Mój pomysł = Mój projekt.

Warsztaty dla zespołów projektowych (4-5 osób), które mają pomysł i chciałby rozpocząć pracę nad własnym projektem. Efektem warsztatów będzie przygotowany przez stowarzyszenie wniosek na realizację zadania publicznego do złożenia w konkursach ogłoszonych przez Miasto Police lub Powiat Policki na realizację zadania w 2009 roku.

TERMIN. Police, 11 października 2008 (sobota) i 25 października 2008 r. (sobota) - 2 spotkania dla każdego zespołu projektowego.

PORADNICTWO

Poradnictwo prawne.

Porady przy tworzeniu fundacji / stowarzyszenia (wymogi formalne, niezbędne dokumenty i opłaty, postępowanie odwoławcze w postępowaniu rejestrowym). Wsparcie w postępowaniu sądowym w przedmiocie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (postępowanie rejestrowe i koszty). Konsultacje projektów umów (najmu, użyczenia, użytkowania, darowizny, sponsoringu, współpracy i innych). Opracowywanie szablonów dokumentów (umowy, porozumienia) a także porady prawne związane ze specyfiką działalności organizacji.

Konsultacje rachunkowo - księgowe.

Konsultacje z zakresu rachunkowości, obsługi bankowej, rozliczeń z US i ZUS, przygotowywania sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych.

Konsultacje z zakresu pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych.

Konsultacje dotyczące nowego okresu programowania 2007 - 2013 i funduszy, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe. Zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych, zarządzania projektem oraz przygotowywania sprawozdania końcowego i wniosku o płatność.

Tłumaczenia.

Tłumaczenia materiałów informacyjnych dla organizacji współpracujących lub chcących współpracować z organizacji pozarządowymi z terenu Niemiec (tłumaczenia ofert, statutów, materiałów informacyjnych do publikacji i na witryny internetowe).

PROMOCJA

Strona internetowa twojej organizacji.

Zaprojektowanie i wykonanie witryn internetowych dla 3 organizacji pozarządowych, które nie posiadają własnej strony www.

Logo organizacji

Zaprojektowanie i wykonanie kampanii wizerunkowej dla organizacji pozarządowej - CI (Corporate Identity) obejmującej logo, wizytówka, papier listowy. Kampania zostanie wykonana dla 1 organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach losowania spośród organizacji uczestniczących w organizowanych w ramach PIOP w 2008 roku szkoleniach.

Ulotka organizacji.

Zaprojektowanie i wykonanie ulotek dla 5 stowarzyszeń. Ulotki zostaną wykonane dla organizacji pozarządowych wyłonionych w ramach losowania spośród organizacji uczestniczących w organizowanych przez PIOP szkoleniach.

KAMPANIA SPOŁECZNA
"Pomaganie wzmacnia"

Kampania promująca społeczne zaangażowanie i wolontariat na terenie Powiatu Polickiego. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na osoby, instytucje, stowarzyszenia i firmy, dla których społeczne zaangażowanie jest ważnym elementem życia. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni laureatów w trzech kategoriach: Wydarzenie roku, Wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego, Przyjaciel roku (nagroda dla wolontariusza).

TERMIN. 5 grudnia 2008 r. w Policach podczas Międzynarodowego Dnia Wolontariatu odbędzie się gala finałowa konkursu.

Z usług Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych mogą korzystać stowarzyszenia i fundacje, organizacje będące w trakcie rejestracji, grupy nieformalne. Wszystkie usługi oferowane przez PIOP są bezpłatne.

Formularze do pobrania:

  • - zgłoszenie na szkolenia i warsztaty >>> pobierz word pdf
  • - zgłoszenie w konkursie promocyjnym >>> pobierz word pdf

Więcej informacji >>> PIOP

Projekt realizowany jest w ramach dotacji:

  • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
  • Miasta Police

Wsparcie techniczne:

  • Miejski Ośrodek Kultury w Policach
  • Starostwo Powiatowe w Policach

2008-10-13

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6