Welcome to Adobe GoLive 6
Tworzenie strategii fundraisingowej przez organizację pozarządową.

8 listopada w Policach odbyło się szkolenie pt. "Tworzenie strategii fundraisingowej przez organizację pozarządową". Wykłady obejmujące zasady tworzenia wizerunku organizacji i przygotowywania oferty sponsorskiej a także warsztat praktyczny uczący skutecznego przekonywania sponsora pozwoliły wielu osobom poznać nowoczesne możliwości w zarządzaniu organizacją pozarządową.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali zasady tworzenia wizerunku organizacji oraz jaką funkcję może pełnić logo organizacji - pierwszy wolontariusz, który dla nas pracuje dzień i noc. Poruszano także zagadnienia związane z różnicą między sponsoringiem a filantropią, podstawowe zalety i wady sponsoringu oraz wpływ sponsoringu na ocenę organizacji. Natomiast w trakcie warsztatu praktycznego uczestnicy przekonywali sponsora do sponsorowania konkretnej akcji, projektu, imprezy.

Kto jest najlepszym kandydatem na sponsora, a kogo unikać? Co należy wykonać we własnym biurze zanim pójdziemy do sponsora. Jak napisać dobrą ofertę sponsorską? Jak napisać strategię rozwoju organizacji? Na te i wiele innych pytań można było znaleźć odpowiedź w trakcie szkolenia.

Ważnym elementem programu szkolenia było także wyłonienie organizacji, dla których w ramach Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych zostaną wykonane strony www, ulotki a także logo.

Logo
W wyniku losowania wyłoniono 3 organizacje pozarządowe:

 • Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Turystykę Powiatu Polickiego "Animator",
 • Stowarzyszenie Wspierające Integrację Osób Zdrowych i Niepełnosprawnych "Warto być",
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Policach.
Organizacja, dla której zostanie wykonane logo zostanie wytypowana przez grafika komputerowego po odbyciu bezpośrednich spotkań z każdym stowarzyszeniem.

Strona www.
W wyniku losowania wyłoniono 3 organizacje pozarządowe, dla których zostaną wykonane strony www:
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie,
 • Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar".
Ulotka.

W wyniku losowania wyłoniono 5 organizacji pozarządowych, dla których zostaną wykonane ulotki:
 • Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze,
 • Ulotka Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło - Życie,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb",
 • Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne w Policach,
 • Stowarzyszenia Ziemia Warpieńska.
Organizator.

 • Policka Inicjatywa Społeczna "Impuls"
Prowadzenie szkolenia:

 • Less Hoduń, hi.Color
 • Ilona Piechota, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu,
 • Robert Kawałko, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu.
Finansowanie w ramach projektu "Policki Inkubator Organizacji Pozarządowych 2008":

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
 • Gmina Police.
Wsparcie techniczne.

 • Miejski Ośrodek Kultury w Policach


2008-11-12

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6