Welcome to Adobe GoLive 6
Finał drugiej edycji konkursu "Pomaganie Wzmacnia"

4 grudnia odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach finał konkursu "Pomaganie Wzmacnia". To już druga edycja konkursu, którego celem jest zaprezentowanie i uhonorowanie wolontariuszy oraz sponsorów wspierających osoby potrzebujące pomocy czy stowarzyszenia w ich działaniach na rzecz innych. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia przyznane przez Burmistrza Polic, Starostę Polickiego oraz kapitułę konkursu "Pomaganie Wzmacnia".

4 grudnia odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach finał konkursu "Pomaganie Wzmacnia". To już druga edycja konkursu, którego celem jest zaprezentowanie i uhonorowanie wolontariuszy oraz sponsorów wspierających osoby potrzebujące pomocy czy stowarzyszenia w ich działaniach na rzecz innych. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia przyznane przez Burmistrza Polic, Starostę Polickiego oraz kapitułę konkursu ?Pomaganie Wzmacnia?. Z możliwości złożenia podziękowań wolontariuszom i sponsorom skorzystały stowarzyszenia, jednostki samorządowe oraz mieszkańcy Jasienicy. Uroczystość uświetnił recital Zbigniewa Wojciechowicza oraz koncert zespołu Blue Bossa. Pojawiły się również życzenia dla Polickiej Inicjatywy Społecznej "Impuls" która tego dnia obchodziła piąte urodziny. Za wszystkie ciepłe słowa pod adresem stowarzyszenia i urodzinowe serdeczności w imieniu członków stowarzyszenia dziękujemy. Relacja fotograficzna imprezy wkrótce.

Laureaci konkursu "Pomaganie Wzmacnia"


Kapituła konkursu w składzie:
Cezary Arciszewski
Elżbieta Biś
Ks. Waldemar Gasztkowski - członek honorowy
Mariusz Hałgas
Zbigniew Kropidłowski

nagrodziła:

 1. W kategorii: wydarzenie roku (nagroda dla organizacji pozarządowej lub instytucji):
  • Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej ?Grajcar? za aktywną edukację historyczną.
  • Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach za projekt wolontariacki "Razem w Europie".
 2. W kategorii: wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego (nagroda dla sponsora):
  • Monikę Chajewską-Zielińską za zaawansowaną opiekę stomatologiczną i ortodontyczną nad wychowankami Domu Dziecka w Policach.
 3. W kategorii: przyjaciel roku (nagroda dla wolontariusza):
  • Karolinę Tomczyk ? Przyjaciel w Cierpieniu,
  • Aleksandrę Kingę Wolny ? Przyjaciel w Cierpieniu,
  • Łukasza Witka ? Przyjaciel w Cierpieniu,
  • Agnieszkę Zientek - Przyjaciel Dzieci,
  • Genowefę i Jana Mordałów ? Przyjaciele Zwierząt,
  • Annę Wdowiak ? Przyjaciel tych, którym chce się chcieć.
Kapituła postanowiła dodatkowo wyróżnić Policką Inicjatywę Społeczną za pomysł konkursu "Pomaganie Wzmacnia".

Nagrody Burmistrza Polic
 1. w kategorii: "Przyjaciel roku"
  Panią Krystynę Twarowską ? Czerwińską ? aktywnego działacza Związku Harcerstwa Polskiego, wolontariusza, przyjaciela dzieci i młodzieży;

 2. w kategorii: "Wydarzenie roku"
  • Związek Harcerstwa Polskiego 28 Szczep Ognia ? za aktywną współpracę w realizowanych przez Gminę przedsięwzięciach oraz podejmowanie licznych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
  • Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" ? za uświetnianie paradami i pokazami uroczystości gminnych,
  • Policka Inicjatywa Społeczna "Impuls" ? za działania na rzecz organizacji pozarządowych;
 3. w kategorii: "Wspólne działanie na rzecz środowiska lokalnego" - przedsiębiorców aktywnie wspomagających działalność organizacji pozarządowych oraz inicjatywy Gminy Police na rzecz społeczności lokalnej:

  • Zakłady Chemiczne Police S.A.,
  • Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej ?TRANS ?NET? S.A.,
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.


Wyróżnienia Starosty Polickiego

 1. Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze z siedzibą w Szczecinie
 2. Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach
 3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Policach
 4. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Wieś Brzózki
 6. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej
 7. Międzygminne Koło Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych na Powiat Policki
 8. Stowarzyszenie ?S.O.S. dla Rodziny? z siedzibą w Szczecinie
 9. Policka Inicjatywa Społeczna "Impuls"

Wyróżnienia przyznane przez jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego
w ramach Konkursu "Pomaganie wzmacnia"

 1. Wyróżnienie Domu Dziecka w Tanowie dla Mariana Dębskiego
 2. Wyróżnienie Domu Dziecka w Policach dla Piotra Noconia CONSULT-FOOD w Starym Czarnowie
 3. Wyróżnienie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukaszewicza w Policach dla Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A.



GALERIA

2008-12-22

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6