Welcome to Adobe GoLive 6
Pierwszy Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych

W dniach 5-6 marca Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprosiło organizacje pozarządowe, instytucje i samorządy lokalne, które prowadzą działania na rzecz wspierania potencjału III sektora do uczestnictwa w pierwszym Konwencie Organizacji Pozarządowych. Powiat Policki reprezentowała Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" oraz przedstawicie Starostwa powiatowego w Policach.

08.03.2009 r.
Pierwszy Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych.

W dniach 5-6 marca Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprosiło organizacje pozarządowe, instytucje i samorządy lokalne, które prowadzą działania na rzecz wspierania potencjału III sektora do uczestnictwa w pierwszym Konwencie Organizacji Pozarządowych. Powiat Policki reprezentowała Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" oraz przedstawicie Starostwa powiatowego w Policach.

W ramach konwentu odbyły się szkolenia warsztatowe:

  1. Modele zakładania i prowadzenia Inkubatorów Organizacji Pozarządowych
 • definicja/e inkubatora organizacji pozarządowych (IOP), różnica między IOP a centrum wspierania NGOs, IOP a inkubatory przedsiębiorczości, IOP a ośrodki wspierania spółdzielczości socjalnej,
 • formy organizacyjno-prawne - zalety i wady,
 • finansowanie działalności inkubatorów,
 • współpraca międzysektorowa, partnerstwo publiczno-prywatne, inicjatywa lokalna.
  1. Modele wspierania NGOs przez Inkubatory Organizacji Pozarządowych:
 • dobre praktyki z uwzględnieniem specyfiki III sektora w różnych częściach Polski,
 • katalog niezbędnych usług IOP,
 • problemy we wspieraniu NGOs przez IOP,
 • standaryzacja usług IOP,
 • skuteczna promocja i informacja nt. działań IOP,
 • jak zachęcać NGOs do działania i inkubowania?,
 • optymalny czas inkubowania organizacji,
 • jak inkubować nie odbierając organizacjom samodzielności, jak nie uzależnić organizacji od IOP?,
 • ścieżki rozwojowe organizacji w inkubatorze ? proces planowania rezultatów rozwoju organizacji,
 • problem ?namnażania? się nowych NGOs i słabości istniejących.

Uczestnicy konwentu mieli także okazję na dyskusje i podzielenie się swoimi doświadczeniami nt możliwości stworzenia platformy wymiany informacji między inkubatorami oraz stworzenia bazy szkoleniowców, konsultantów i ekspertów.

REZULTATY KONWENTU

UCZESTNICY KONWENTU

WYNIKI BADAŃ INKUBATROÓW2009-07-09

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6