Welcome to Adobe GoLive 6
Powiatowy Punkt Integracji Ekonomii Społecznej w Policach


Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" zaprasza do Powiatowego Punktu Informacji Ekonomii Społecznej w Policach.

Tutaj:

 1. dowiesz się czym jest ekonomia społeczna,
 2. poznasz ciekawe przykłady, publikacje i obejrzysz filmy pokazujące dobre praktyki z zakresu wdrażania ekonomii społecznej,
 3. skorzystasz z doradztwa z zakresu:
  • form prawnych i źródeł finansowania ekonomii społecznej,
  • zakładania i prowadzenia stowarzyszenia, fundacji, firmy społecznej i spółdzielni socjalnej,
 4. zapoznasz się z ofertą szkoleniową.

Ekonomia społeczna daje możliwość tworzenia nowych form przedsiębiorczości, które wykraczają poza klasyczne schematy działań na rzecz społeczności lokalnych. Daje szansę na łączenie kryteriów ekonomicznych i społecznych bliskich organizacjom pozarządowym jak i przedsiębiorcom lokalnym.

 • Co to jest ekonomia społeczna? >>> zobacz więcej.
 • Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Procesów Ekonomii Społecznej >>> ulotka.

Kontakt:

 • Powiatowy Punkt Integracji
  Ekonomii Społecznej w Policach
 • Dyżury: środa w godz. 17-00 - 19.00,
  sobota w godz. 11.00 - 13.00.
 • Ul. Grunwaldzka 15
  (I piętro, wejście do Straży Miejskiej).
 • tel. fax 0 91 3 123 337, e-mail: impuls@police.pl, www.impuls.police.pl.

Projekt realizowany przez:

 • Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Przy wsparciu:

 • Fundacji Rozwoju Inicjatyw Społecznych
 • Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z o.o.

Strona projektu:
www.spolecznaekonomia.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Co to jest ekonomia społeczna?

Jak definiuje się ekonomię społeczną?

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie. Aby je dobrze zrozumieć, warto opisać instytucje stanowiące "rdzeń" tego środowiska - tzw. przedsiębiorstwa społeczne.

Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w z założenia są przeznaczane na te cele lub na wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. Kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną.

Kryteria ekonomiczne:

 • prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
 • niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
 • ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
 • istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

Kryteria społeczne:

 • wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
 • oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
 • specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
 • możliwie wspólnotowy charakter działania;
 • ograniczona dystrybucja zysków.

Ten zestaw kryteriów jest definicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się zatem spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich.

Co ekonomia społeczna oznacza w praktyce?

Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różnorodne funkcje. Poniżej przedstawiamy podział ich kompetencji, poparty przykładami polskich przedsięwzięć, stanowiących swoisty dowód na istnienie ekonomii społecznej. Trzeba jednak podkreślić, że ze względu na ciągle jeszcze małą skalę ekonomii społecznej w Polsce, wiele z opisanych tu obszarów dopiero czeka na rozwinięcie.

 • Integracja społeczna i działalność na rynku pracy. Przykładem na tego typu działania może być Pracownia Rzeczy Różnych, prowadzona przez Fundację SYNAPSIS, której celem jest integracja społeczna osób z autyzmem lub Fundacja Sławek pomagająca osadzonym w więzieniach i wychodzącym na wolność powrócić do życia w społeczeństwie. Wszystkie przytoczone w tym tekście przedsięwzięcia integrują grupy wykluczone jednocześnie stwarzając dla nich miejsca pracy
 • Dostarczanie usług publicznych. Usługi publiczne świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne mogą mieć bardzo różny charakter, ale przynajmniej dwie ich grupy (usługi społeczne oraz usługi techniczne) są szczególnie ważne dla przedsiębiorczości społecznej.

a) Usługi społeczne:

 • usługi edukacyjne (np. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo, które żeby utrzymać małą wiejską szkołę prowadzi przyszkolny sklep),
 • działania w obszarze szeroko rozumianych usług socjalnych, (np. Stowarzyszenie "Być razem", zakładające Domy Wspólnoty, gdzie bezdomni początkowo wspierani przez Stowarzyszenie biorą stopniowo odpowiedzialność za prowadzenie przekazanego im we wspólne użytkowanie domu)
 • usługi opiekuńcze świadczone w domu oraz prowadzenie różnego rodzaju instytucji opiekuńczych (tak jak w Stowarzyszeniu Flandria, które skupiając ponad 7 tys. członków jest w stanie negocjować stawki usług pielęgniarskich i opieki medycznej, a nawet prowadzić aptekę),
 • działania w obszarze szeroko rozumianej służby zdrowia (np. Spółdzielnia Socjalna "Szansa i Wsparcie", która szkoli i przygotowuje sanitariuszki do pracy w szpitalu).

b) Usługi technicznie mogą dotyczyć np. utrzymywania zieleni miejskiej i innych prac porządkowych związanych z mieniem publicznym (jak np. spółdzielnia socjalna na Piątkowie - dzielnicy Poznania, dająca zatrudnienie osobom zalegającym z płaceniem czynszu). Pokrewne temu są usługi związane ze zbieraniem odpadów, ich segregacją i utylizacją (warszawski EKON działając w tym właśnie obszarze, daje pracę ponad 800 osobom niepełnosprawnym i chorującym psychicznie).

 • Usługi o charakterze wzajemnym. Mogą to być zarówno przedsięwzięcia działające w obszarze rynku i konkurencyjne właśnie ze względu na swój wzajemnościowy charakter, np. ubezpieczenia wzajemne (Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych), usługi zdrowotno-opiekuńcze, spółdzielnie telefoniczne itp. Są to też alternatywne mechanizmy wymiany, np. Banki Czasu (czyli wzajemne dzielenie się kompetencjami i usługami w ramach grupy osób zrzeszonych w Banku) albo systemy barterowe.
 • Usługi na otwartym rynku. Tutaj za przykład może posłużyć krakowski pensjonat "U Pana Cogito", który zapewnia wysokiej jakości obsługę hotelową i cateringową zatrudniając osoby po kryzysach psychicznych i przeznaczając zyski ze swojej działalności również na rehabilitację osób niepełnosprawnych.
 • Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych. Ilustracją tego typu kompetencji może być Bałtów, mała miejscowość koło Ostrowca Świętokrzyskiego, którego mieszkańcy zastanawiając się, co zrobić z panującymi wokół biedą i bezrobociem, wpadli na pomysł stworzenia Parku Jurajskiego, oczyścili zarośniętą rzekę i stworzyli na niej szlak wodny, którym spływają tratwy z turystami (co roku Bałtów odwiedza ponad 200 tysięcy osób).
 • Działalność handlowa i produkcyjna. Przedsiębiorstwa społeczne mogą też podejmować działalność produkcyjną, tak jak to robi EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie - największy w Polsce ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, gdzie od wielu lat prowadzony jest sad ze starymi odmianami polskich drzew owocowych oraz hodowla królików i kur.

Informacja w oparciu o materiały projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej". Więcej informacji także na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl.

Co to jest ekonomia społeczna - pobierz (word)

2009-06-20

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6