Welcome to Adobe GoLive 6
Wsparcie dla organizacji pozarządowych w latach 2009 - 2010

W ramach dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Polickiego w latach 2009 - 2010 otrzymają wsparcie techniczne, szkoleniowe, warsztatowe, poradnicze i promocyjne.

Policki Inkubator Organizacji Pozarządowych na najbliższe dwa lata oferuje kompleksowy zakres usług:

 • technicznych
  Dostęp do pomieszczeń, sprzętu komputerowego i biurowego, fachowych poradników i czasopism, stałe wsparcie informatyka i specjalisty ds. promocji.
 • szkoleniowych
  Organizacja szkoleń: "Jak sprawnie kontaktować się z opinią publiczną", "Księgowość i controling w organizacji pozarządowej", "Budowanie motywacji liderów i wolontariuszy", "Jak przygotować i wypełnić wniosek o dotację".
 • warsztatowych
  Zestaw tzw. praktycznych dodatków warsztatowych: "Mój pomysł = Mój projekt", "Tworzenie i zarządzanie stroną www", "Tworzenie prezentacji w programie Power Point", "Grafik komputerowy".
 • poradniczych
  System poradniczy obejmujący: poradnictwo prawne, konsultacje z zakresu pozyskiwania środków na działalność organizacji i nawiązywania współpracy międzynarodowej, tłumaczeń, budowania strategii organizacji oraz specjalistyczne wsparcie rachunkowo - podatkowe.
 • promocyjnych
  System wsparcia promocyjnego obejmującego: STARTer dla początkujących (strona www + wizytówka). NIEZAPOMINAjka - wsparcie promocyjne dla działających (aktualizacja / przebudowa strony www + ulotka). STRATEG, czyli organizacja z misją - zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej - CI.

W ramach projektu odbędzie się także cykl kampanii społecznych kierowanych do lokalnej społeczności. "Aktywność = Tożsamość" - kampania kierowana do młodzieży zachęcająca do wolontariatu oraz "Pomaganie Wzmacnia" - kampania dziękująca za społeczne zaangażowanie wolontariuszom, organizacjom pozarządowym i biznesowi.

Projekt kierowany jest do organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Polickiego. Wg danych Starostwa Powiatowego w Policach na dzień 17 marca 2009 roku zarejestrowane są 142 organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego (99 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, 15 klubów sportowych, 8 stowarzyszeń zwykłych, 16 UKS-ów, 4 fundacje). Z szacunków Starostwa Powiatowego wynika, ze ok. 85% organizacji pozarządowych prowadzi rzeczywistą działalność. Ponadto grupę docelową stanowią także:

 • organizacje pozarządowe w fazie założycielskiej (w trakcie rejestracji),
 • grupy nieformalne (np. grupy działających w szkołach, przy ośrodkach kultury i sportu).

Szczegółowy harmonogram działań oraz zasady naboru uczestników już wkrótce.

Współfinansowanie projektu:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
 • Gmina Police

2009-06-16

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6