Welcome to Adobe GoLive 6
Twórcze rozwiązywanie problemów społecznych.

W jaki sposób wykorzystać mechanizmy jakie stwarza ekonomia społeczna na rzecz rozwoju lokalnego? Z jakich dobrych praktyk można czerpać w tym zakresie? O tym wszystkim rozmawiano podczas spotkania zorganizowanego w ramach Powiatowego Punktu Integracji Ekonomii Społecznej.

18 lipca odbyły się warsztaty pt. "Twórcze rozwiązywanie problemów społecznych". W trakcie spotkania uczestnicy zdiagnozowali najważniejsze lokalne problemy oraz przedstawiali propozycje ich rozwiązywania. Spotkanie było okazją do przedstawienia narzędzi jakie daje ekonomia społeczna w rozwiązywaniu problemów z zakresu pobudzenia aktywności lokalnej. Program warsztatów obejmował min. wprowadzenie w tematykę ekonomii społecznej, finansowanie działań, źródła informacji oraz dobre przykłady na podstawie "Atlasu Dobrych Praktyk" oraz cyklu prezentacji filmowych "Na Bursztynowym Szlaku".

2009-07-20

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6