Welcome to Adobe GoLive 6
Można więcej. Ekonomia społeczna na rzecz osób wykluczonych.

W jaki sposób wykorzystać mechanizmy jakie stwarza ekonomia społeczna na rzecz osób opuszczających zakłady karne oraz zakłady poprawcze? Z jakich dobrych praktyk można czerpać w tym zakresie? O tym wszystkim rozmawiano podczas spotkania zorganizowanego w ramach Powiatowego Punktu Integracji Ekonomii Społecznej.

3 sierpnia odbyły się spotkania z kuratorami sądowymi zawodowymi i społecznymi. Uczestnikom zaprezentowano przykłady kompleksowych systemów pomocy na rzecz więźniów, osób opuszczających zakłady karne oraz zakłady poprawcze wykorzystujących mechanizmy ekonomii społecznej. Program obejmował m.in. wprowadzenie w tematykę ekonomii społecznej oraz dobre przykłady jak pomóc byłym więźniom w poszukiwaniu pracy i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Co może zrobić samorząd, organizacja pozarządowa, aby osoba opuszczająca zakład karny nie była po raz kolejny wykluczona z rynku pracy i społeczności lokalnej.

2009-08-05

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6