Welcome to Adobe GoLive 6
Pomaganie Wzmacnia 2009

Szanowni Państwo!

W 2009 roku na terenie Powiatu Polickiego po raz kolejny odbędzie się kampania promująca społeczne zaangażowanie i wolontariat pt. "Pomaganie wzmacnia". Zachęcamy, aby w ten szczególny sposób pamiętać o wolontariuszach i publicznie podziękować za ich pracę. Podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w lutym 2010 roku chcemy zaprezentować ciekawe sylwetki wolontariuszy, wyróżnić organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe i firmy zaangażowane społecznie.

Każdy z nas zna osoby, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pomaganie innym. Ich praca wiąże się z silną potrzebą, by wspierać najsłabszych, zmieniać ludzką obojętność w życzliwość i zainteresowanie losem drugiego człowieka.

Każdy z nas zna instytucje, organizacje pozarządowe i firmy, którym nie jest obce hasło społecznego zaangażowania. Niosą pomoc i aktywnie włączają się we wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów. Inicjują i promują działania w różnych dziedzinach życia społecznego. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu mogliśmy uczestniczyć w wielu cennych przedsięwzięciach. Zapraszamy, aby także Państwo zgłosili swoich kandydatów w konkursie pt. "Pomaganie wzmacnia".

Przewidujemy trzy kategorie zgłoszeń:
  • Wydarzenie roku(nagroda dla organizacji pozarządowej lub instytucji),
  • Wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego (sponsor),
  • Przyjaciel roku (wolontariusz).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami (regulaminem) udziału w konkursie i przesłanie kandydatów do nagrody w terminie do 15 stycznia 2010 roku. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym także na stronie www.impuls.police.pl na adres:

Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS"
ul. Grunwaldzka 15, 72-010 Police,
tel. fax (091) 91 3 123 337
e-mail: impuls@police.pl.
2009-12-10

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6