Welcome to Adobe GoLive 6
Zaproszenie na szkolenie pt. Budowanie motywacji liderów, zespołów i wolontariuszy.

2 października w ramach Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych odbędzie się szkolenie pt. Budowanie motywacji liderów, zespołów i wolontariuszy. Jaka jest rola lidera organizacji pozarządowej? Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Jak pracować z wolontariuszami? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań w trakcie szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

 • 10.00-10.45 Przywitanie i integracja grupy
 • 10.45-11.15 Moduł 1 - Organizacje pozarządowe w powiecie polickim. Stan i diagnoza problemów NGO.
 • 11.15-11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30-13.30 Moduł 2 - Wypalenie zawodowe w NGO
  • Rola lidera w NGO
  • Kształtowanie postaw lidera
  • Przyczyny wypalenia zawodowego
 • 13.30-14.15Przerwa obiadowa
 • 14.15-15.30 Moduł 3 - Sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
  • Organizacja czasu pracy
  • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • 15.30-15.45 Przerwa kawowa
 • 15.45-17.15 Sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu c.d
  • Rozwój osobisty lidera ? cele krótko i długookresowe
  • Prowadzenie wolontariuszy ? superwizje i coaching

Termin i miejsce: 2października 2010 r.(godz. 10.00 - 17.15), Miejski Ośrodek Kultury w Policach, ul. Siedlecka 1a. Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 września 2010 r. >>> pobierz WORD lub PDF

2010-09-22

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6