Welcome to Adobe GoLive 6
Oferta Doradcza

Do 25 stycznia 2011 roku w ramach Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych można skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i konsultacyjnych kierowanych do stowarzyszeń i fundacji z terenu Powiatu Polickiego.

Oferta usług doradczych.

  1. Doradztwo prawne (radca prawny i adwokat mogą wspomóc organizację w uporządkowaniu prawnych aspektów działalności np. KRS, statut, wybory zarządu itp.).
  2. Doradztwo rachunkowe i podatkowe ( główny księgowy może wyjaśnić wszelkie sprawy związane z obowiązkami sprawozdawczymi organizacji, księgowością, budżetem, tworzeniem obowiązkowej polityki rachunkowości).
  3. Konsultacje pt. Jak usprawnić funkcjonowanie organizacji - specjalista pomoże w budowaniu misji i rozwoju organizacji (analiza SWOT, rola lidera, analiza potrzeb, komunikacja z otoczeniem i "drzwi otwarte", wizerunek organizacji).
  4. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków (źródła, jak czytać wytyczne, jak wypełnić wniosek aplikacyjny, zasady realizacji i rozliczania projektów).
  5. Tłumaczenia polsko-niemieckie (teksty na stronę www, do materiałów informacyjnych i promocyjnych, streszczenia projektów dla organizacji realizujących projekty z partnerem niemieckim).
  6. Wsparcie informatyka (aktualizacja strony internetowej, zamieszczenie zdjęć oraz innych informacji).
Konsultacje odbywają się w biurze Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych (czynne w każdą środę w godz. od 17.00 do 19.00). Adres: Police, ul. Grunwaldzka 15 (I piętro, wejście do Straży Miejskiej). Zgłoszenia należy dokonać na adres:oneania@interia.pl

2010-12-03

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6