Welcome to Adobe GoLive 6
Jak usprawnić funkcjonowanie organizacji?

W ramach Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług doradczych i konsultacyjnych kierowanych do stowarzyszeń i fundacji z terenu Powiatu Polickiego. Planowanie strategiczne to narzędzie zarządzania, które ? jak każde inne narzędzie zarządzania ? jest używane po to, by pomóc organizacji lepiej wykonywać swoją pracę. W związku z tym zapraszamy do skorzystania z doradztwa w zakresie budowania misji i rozwoju organizacji. Oferta ważna do 25 stycznia 2011 roku.

Konsultacje obejmują następujące zagadnienia:

 1. Analizę aktualnej pozycji organizacji.
 2. Opracowanie lub zmianę misji.
 3. Analizę SWOT wraz z ocenami. Analiza ta ma na celu wskazać mocne strony organizacji, które pozwolą wykorzystać możliwości oraz słabe strony organizacji, które należy wyeliminować lub nad którymi trzeba popracować.
 4. Temat roli lidera oraz członków organizacji. Umiejętność delegowania zadań.
 5. Analizę potrzeb członków organizacji. Zapoznanie się z zainteresowaniami i możliwościami członków organizacji.
 6. Tworzenie "stanowiska pracy" w organizacji, np. specjalisty ds. reklamy, specjalisty ds. reportażu, asystenta zarządu, koordynatora projektu, specjalisty ds. konkurencji itp. Planując rozwój organizacji należy wziąć pod uwagę nie tylko kwalifikacje członków, ale również role jakie pełnią lub mogą pełnić w zespołach dlatego potrzebny jest opis stanowiska pracy.
 7. Kwestię przeprowadzania wstępnych/pierwszych rozmów z członkami organizacji tak, aby obie strony wiedziały, co mogą zyskać i czego się spodziewać.
 8. Tworzenie prawidłowej formy ogłoszeń o naborze do organizacji.
 9. Wskazanie priorytetów w działaniu organizacji.
 10. Określanie celów i zadań organizacji w oparciu o metodę W.A.R.T.O. (S.M.A.R.T) Metoda ta określa charakter celów i zamierzeń organizacji.
 11. Określanie grup docelowych dla organizacji.
 12. Poznawanie podstawowych zasad organizacji "drzwi otwartych", jako najbardziej skutecznego sposobu budowania komunikacji z otoczeniem.
 13. Tworzenie rozpoznawalnego wizerunku organizacji. Identyfikacja wizualna i zasady posługiwania się nią. Logo i materiały firmowe, jako czynniki pozyskujące pamięć i serca odbiorców.
 14. Opracowanie i selekcjonowanie informacji na nośniki typu ulotka, folder, www. Prawidłowy dobór informacji oraz ich rozmieszczenie umożliwia skuteczniejsze dotarcie do grupy docelowej.
Termin spotkania: do indywidualnego uzgodnienia po otrzymaniu zgłoszenia od organizacji.

Miejsce spotkania: biuro stowarzyszenia Polickiej Inicjatywy Społecznej "IMPULS", Police, ul. Grunwaldzka 15.

Zgłoszenia należy przesyłać bezpośrednio do konsultanta Marty Hoduń na adres: e-mail: office@tc.biz.pl

2010-12-03

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6