Welcome to Adobe GoLive 6
Zaproszenie na szkolenie

Już w styczniu 2011 roku kolejne szkolenie w ramach Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych pt. " Księgowość i controling w organizacji pozarządowej?.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w NGO, aktów prawnych wpływających na poprawność prowadzenia księgowości, wymogów dot. polityki rachunkowości, odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych, właściwego opracowania Zakładowego Planu Kont, wymogów dot. sprawozdania finansowego NGO. Celem szkolenia jest także podniesienie poziomu wiedzy w zakresie właściwego rozumienia zagadnienia nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej oraz poznanie ogólnej problematyki controllingu w kontekście jego wdrożenia w organizacji pozarządowej. Zgłoszenia do 31.12.2010 należy przesyłać na adres e-mail: oneania@interia.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy >>> pobierz.

2010-12-03

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6